Praca domowa na 26 kwietnia

Korzystając z dowolnego programu, stwórz komiks zawierający co najmniej 10 scen. Pracę prześlij na adres nauczyciela zajęć komputerowych.

Do wykonania pracy można również skorzystać z programów specjalnie dostosowanego do robienia komiksów – CDisplayEx, lub ComicRack. Oba programy są w wersji polskiej.

Powodzenia