Praca domowa na 26 kwietnia 2016 r.

Wykonaj w dowolnym programie prezentację na temat warstw lasu, tworząc osobne slajdy dla każdego piętra na wzorując się na przygotowanym przeze mnie –Runo leśne.

 

Praca dla chętnych na dodatkową ocenę

Zamalowane kwadraty

W programie Logomocja stwórz procedurę o nazwie zamalowanykwadrat wpisując w wierszu poleceń (linia do pisania na dole okna Logomocji) redaguj “zamalowany kwadrat. Wciśnij Enter. W okienku procedury wpisz:

oto zamalowanykwadrat
   powtórz 4[np 100 pw 90]
   pod pw 45 np 20 opu
   ukm jld zam
   pod ws 20 lw 45 opu
już

Teraz, po wpisaniu w wierszu poleceń zamalowanykwadrat, powinien pojawić się rysunek podobny do przedstawionego poniżęj.

logo1

Rys. 1. Zamalowany kwadrat

Wykorzystując utworzoną procedurę, stwórz kolejną, o nazwie zamalowanekwadraty, w wyniku działania której, powinien utworzyć się rysunek podobny do pokazanego poniżej:

logo2

Rys. 2. Zamalowane kwadraty

Gwiazdka i kolorowa gwiazdka

Spróbuj wykonać dwie procedury: gwiazdka i kolorowagwiazdka, podobne do poniższych:

gwiazdka

Rys. 3 Gwiazdka

kolorowa gwiazdka

Rys. 4. Kolorowa gwiazdka