Skład Rady Rodziców (obu szkół):

  • Przewodnicząca – Elżbieta Kobus,
  • Monika Stankiewicz,
  • Alicja Krysiak,
  • Iwona Lis.

Samorząd Uczniowski SP:

Przewodniczący: Adrian Bastek
Z-ca Przewodniczącej: Madga Kamińska
Skarbnik: Klaudia Gołaś

Samorząd Uczniowski GM:

Przewodniczący: Szymon Gołaś
Z-ca Przewodniczącego: Emilia Bastek
Skarbnik: Bartosz Puchalski