Niezapominajka – Warmiak 2016

 

Święto Polskiej Niezapominajki obchodzone jest w naszej szkole po raz siódmy. Zostało zapoczątkowane przez nieżyjącego już Pana Andrzeja Zalewskiego, redaktora Polskiego Radia prowadzącego popularny program EKORADIO.

Podstawowym celem tego święta jest promowanie walorów przyrody, przypomnienie o potrzebie ochrony środowiska i zachowania różnorodności biologicznej Polski. Dlatego też w kolejnych latach brali w nim udział pszczelarze, szkółkarze, leśnicy, rolnicy ekologiczni, a także Lasy Państwowe.

Uroczystość w Warmiaku została poświęcona jeżom, zwierzętom najczęściej przedstawianym z jabłkiem na grzbiecie, choć jabłek nie jedzą zupełnie – żywią się zwykle owadami, rzadziej dżdżownicami, jajami ptaków, małymi  ssakami i płazami.

Imprezę otworzył Dyrektor Szkół w Warmiaku Jerzy Waszkiewicz, witając przybyłych gości, a byli to: Magdalena Cwalińska – Dyrektor Zespołu Szkół SIGiE, Ks. Roman Ziemak – Proboszcz Parafii Zalas, Ks. Artur Ryszewski – Wikariusz Parafii Zalas, Stanisław Lipka – Radny Powiatu Ostrołęckiego, Martyna Lewandowska – Gross z Danielem Gross oraz Paweł Wysmułek – przedstawiciele Nadleśnictwa Myszyniec oraz Koła Łowieckiego „Jedność”, Alina Sadłowska – Dyr. Oddziału Banku PKO BP w Kadzidle, Grzegorz Jarząbek – twórca, Joanna Kowalczyk – przedstawicielka Poczty Polskiej, sołtysi: Anna Kręciewska, Jadwiga Pisowłocka i Marek Bałdyga, rodzice, opiekunowie i uczniowie z zaproszonych okolicznych szkół.

Kolejnym punktem był program artystyczny, zaprezentowany przez uczniów szkół w Warmiaku, nawiązujący tematyką do jeża. Były to piosenki, opowiastki i anegdoty, a także sprostowanie mitów z nim związanych.

Po wręczeniu nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Jeż – zwierzę uzbrojone, lecz pokojowe” uczniowie rozeszli się do sal, w których prelegenci przygotowali prezentacje związane z jeżem, przyrodą ogólnie, oraz kulturą ludową.

Końcowym punktem programu był poczęstunek i ognisko z kiełbaskami.

Opis przebiegu imprezy dostępny jest również na stronie internetowej szkoły w Warmiaku – spwarmiak.pl.

Wyniki konkursu plastycznego:

Kategoria klas 0 – III:

I miejsce – Justyna Pawłowska, SP Białusny Lasek, kl. III,

Justyna Pawłowska

II miejsce – Nikola Oliwia Mróz, SP Szafranki, kl. I,

Nikola Mróz

III miejsce – Mateusz Malon, SP SIGiE Czarnotrzew,

Mateusz Malon

Wyróżnienia:

Natalia Siok, SP Krysiaki, kl. I,

Natalia Siok

Wojciech Kręciewski, SP SIGiE Warmiak, kl I,

Wojciech Kręciewski

Nadia Trzcińska, SP Wejdo

Nadia Trzcińska

Andżelika Bałdyga – ZS Czarnia.

Andżelika Bałdyga

Kategoria klas IV – VI:

I miejsce – Szymon Bałdyga, SP SIGiE Pupkowizna, kl. VI,

Szymon Bałdyga

II miejsce – Alicja Szmigiel, SP Łączki, kl. VI,

Alicja Szmigiel

III miejsce – Angelika Drózd, SP SIGiE Pełty, kl. VI.

Angelika Drózd

Wyróżnienia:

Patrycja Krzynówek, SP Serafin, kl.  IV,

Patrycja Krzynówek

Aleksandra Ruszczyk, SP SIGiE Zdunek, kl. V,

Aleksandra Ruszczyk

Dagmara Ścięgaj, SP SIGiE Rżaniec, kl. VI.

Dagmara Ścięgaj

Kategoria klas gimnazjalnych:

I miejsce – Małgorzata Jarząbek, ZS Zalas, kl. I,

Małgorzata Jarząbek

II miejsce – Urszula Pisowłocka, Publiczne Gimnazjum SIGiE Warmiak, kl. III,

Urszula Pisowłocka

III miejsce – Piotr Michał Świerszcz, Publiczne Gimnazjum Łyse, kl. II.

Michał Świerszcz

Wyróżnienie:

Jarosław Kaczmarczyk, ZS Zalas, kl. II.

Jarosłąw Kaczmarczyk

Zdjęcia z imprezy.

 

Niezapominajka – Warmiak 2015

Dokładnie od 6 lat obchodzimy w naszej szkole Święto Polskiej Niezapominajki, które przypada corocznie na 15 maja. Święto zapoczątkował w 2002 r. nieżyjący już pan Andrzej Zalewski, redaktor prowadzący EKORADIO w pierwszym programie Polskiego Radia. Prowadząc audycję w Walentynki, doszedł do wniosku, że w Polsce luty to mało miłosny miesiąc. Czasem zakochanych jest przecież maj, gdy wszystko kwitnie.

Zasadniczym sensem i celem tego święta jest promowanie walorów przyrody, przypomnienie o potrzebie ochrony środowiska i zachowania różnorodności biologicznej Polski. Dlatego też w kolejnych latach do audycji tej włączali się pszczelarze, szkółkarze, leśnicy, rolnicy ekologiczni, a nawet Lasy Państwowe.

Uroczystość w Warmiaku została poświęcona pięknym polskim ptakom – bocianom, które wpisane są w nasz krajobraz na stałe. Zapewne niewielu wie o tym, że Polska jest „bocianową potęgą”, bo co czwarty bociek na kuli ziemskiej, to Polak.

Imprezę otworzyła Pani Dyrektor Bożena Pisarek, witając przybyłych gości: pana Stanisława Kubła Starostę Powiatu Ostrołęckiego, przedstawicielkę Wójta Gminy Łyse panią Urszulę Nurczyk, pana Romana Gawrycha Prezesa SIGiE w Ostrołęce, panią Justynę Baczewską W-ce Prezesa Zarządu SIGiE, pana Stanisława Lipkę – radnego powiatu ostrołęckiego, ks. wikariusza Parafii Zalas Artura Ryszewskiego, pracowników Nadleśnictwa w Myszyńcu: państwa Martynę i Daniela Grossów, pana Krzysztofa Świerdzewskiego, pana Bogdana Kryszajtysa, pana Piotra Błaszczaka, pana Pawła Wysmułka; przedstawicieli Koła Łowieckiego „Jedność”, pana Łukasza Abramczyka radnego Gminy Łyse, sołtysów – panią Annę Kręciewską i panią Jadwigę Pisowłocką, panią Krystynę Bałdygę – firma Stalmar Łyse, państwa Halinę i Tadeusza Kubraków – Sala Bankietowa w Piątkowiźnie, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny, w którym znalazły się piosenki, wiersze i anegdoty dotyczące bociana i niezapominajki.

Wręczone zostały nagrody uczestnikom konkursu plastycznego – „Przynoszę Wam wiosnę – bocian”. Na konkurs wpłynęło aż 107 prac.

Oto nagrodzeni:

Kategoria klas 0-3:
KarolinaDrezek 1 miejsce
Karolina Drężek, SP SIGiE w Pełtach
WojciechCzarneta 2 miejsce
Wojciech Czarneta, SP w Łączkach
MateuszRukat 3 miejsce
Mateusz Rukat, SP SIGiE w Rżańcu
MiloszFonk Wyróżnienie
Miłosz Fonk, SP SIGiE w Czarnotrzewiu
KarolinaNiezgoda Wyróżnienie
Karolina Niezgoda, SP SIGiE w Pupkowiźnie
Kategoria klas 4-6:
JuliaSawicka 1 miejsce
Julia Sawicka, SP SIGiE w Pupkowiźnie
NataliaDziczek 2 miejsce
Natalia Dziczek, SP w Lemanie
LukaszMlynarczyk 3 miejsce
Łukasz Młynarczyk, SP w Lipnikach
AnnaLis Wyróżnienie
Anna Maria Lis, ZS w Zalasiu
AdamWysmulek Wyróżnienie
Adam Wysmułek, SP w Warmiaku
EwaRuszczyk Wyróżnienie
Ewa Wiktoria Ruszczyk, SP SIGiE w Zdunku
Kategoria klas 1-3 gimnazjum:
EdytaGolas 1 miejsce
Edyta Gołaś, Publiczne Gimnazjum SIGiE w Warmiaku
UrszulaDomian 2 miejsce
Urszula Domian, ZS w Zalasiu
DominikaWarmjak 3 miejsce
Dominika Warmjak, Publiczne Gimnazjum SIGiE w Warmiaku

Następnie uczniowie udali się do sal na prelekcje prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Myszyniec nt. bociana i otaczającej nas przyrody kurpiowskiej.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i ogniskiem z kiełbaskami.

W uroczystości wzięło udział ponad 200 dzieci z różnych szkół z terenu Gminy Łyse oraz działających w SIGiE.

Zapraszamy za rok.

Galeria zdjęć z Niezapominajki.