Niedziela Palmowa w Łysych

Jak co roku przed Świętem Wielkiejnocy – w Niedzielę Palmową – zorganizowany został konkurs na najpiękniejszą wielkanocną palmę kurpiowską.  Po rewelacyjnym wyniku ubiegłorocznym również i w tym roku odnieśliśmy sukces. Może nie tak olbrzymi, ale….:

  • III miejsce w kategorii szkół podstawowych
  • II miejsce w kategorii gimnazjów.

Gratulacje!!!