Mała Olimpiada Matematyczna

olimpiada olimpiada2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej SIGiE im. Karola Adamieckiego w Czarnotrzewiu miała miejsce Mała Olimpiada Matematyczna. Wzięło w niej udział 42. uczniów z 9. szkół podstawowych w: Czarnotrzewiu, Pełtach, Pupkowiźnie, Rżańcu, Warmiaku i Zdunku wchodzących w skład Zespołu Szkół SIGiE oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w: Chudku, Jastrząbce i w Woli Błędowskiej. Głównym organizatorem olimpiady była Społeczność Szkoły Podstawowej SIGIE im. Karola Adamieckiego w Czarnotrzewiu. 
Uczestnicy olimpiady mieli za zadanie wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu treści programowych z poszczególnych etapów edukacyjnych.

Wyróżnienia w olimpiadzie otrzymali uczniowie naszej szkoły: Adrianna Ilona Kulas i Kacper Zapert.