Konkurs z języka polskiego w Rżańcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej SIGiE im. Karola Adamieckiego w Rżańcu miał miejsce Konkurs Wiedzy z Języka Polskiego. Wzięło w nim udział 21. uczniów z 8. szkół podstawowych w: Czarnotrzewiu, Pełtach, Pupkowiźnie, Rżańcu, Warmiaku i Zdunku wchodzących w skład Zespołu Szkół SIGiE oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w: Grabówku i Olszewie-Borkach. Głównym organizatorem konkursu była społeczność Szkoły Podstawowej SIGIE im. Karola Adamieckiego w Rżańcu. 

Tematykę zadań konkursowych stanowiły głównie zagadnienia dotyczące podstawowych zasad ortografii, gramatyki, znajomości lektur szkolnych oraz umiejętności formułowania pisemnych form użytkowych związanych z redagowaniem życzeń, pozdrowień, zaproszeń itp. 

Wyróżnienie w kategorii uczniów klas IV-VI otrzymał uczeń naszej szkoły Kacpert Zapert.  

Uczestnicy konkursu dodatkowo wzięli udział w warsztatach dotyczących właściwej komunikacji międzyludzkiej, które przeprowadziła Monika Ejsmont-Pełtak – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej SIGiE w Rżańcu.