Historia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Warmiaku

mapa1
Mapa okolic Warmiaka

Warmiak położony jest w północnej części Gminy Łyse, tuż przy granicy z województwem Warmińsko-Mazurskim, na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Nazwa wsi pochodzi od nazwiska Warmiak, natomiast samo nazwisko określało ?Warmiaka?, czyli przybysza z Warmii na Kurpie.

Pierwsza powszechna szkoła została utworzona w Warmiaku w 1922 roku, jednak pracę swą, ze względu na brak nauczyciela, rozpoczęła w roku 1925. Była to szkoła jednoklasowa, skupiająca uczniów w różnym wieku. Trzy lata później, w 1928 roku, utworzono szkołę dwuklasową, prowadzoną przez dwójkę nauczycieli, a same zajęcia odbywały się w wynajętych izbach gospodarzy o największych domach.

Czteroklasowa szkoła powstała w Warmiaku w roku 1932. Do pierwszej, drugiej i trzeciej klasy uczęszczano po jednym roku, natomiast do klasy czwartej nawet po 4-5 lat, powtarzając najczęściej ten sam materiał. Po odbyciu ośmiu lat nauki otrzymywało się świadectwo ukończenia klasy czwartej.

dom1dom2dom3
Budynki dawnej szkoły

Od 1934 roku nauka zaczęła odbywać się w dwóch odrębnych izbach, u różnych gospodarzy. Przedmiotami, których ówcześnie nauczano były: język polski, rachunki, religia i historia.

W latach niemieckiej okupacji 1939-1945 szkoła nie istniała. Nie prowadzono też żadnej formy tajnego nauczania. Istniejący sprzęt szkolny, poskładany, stał w izbach lekcyjnych, a później przechowywał go Franciszek Lewandowski, który po zakończeniu wojny sam podjął się uczyć czytania i pisania tych spośród mieszkańców Warmiaka, którzy do tej pory z różnych powodów pozostawali analfabetami.

dom4dom5
Budynki dawnej szkoły

Pierwszego września 1945 roku, staraniami ówczesnego sołtysa, wspomnianego pana Franciszka Lewandowskiego została powołana siedmioklasowa, ogólnokształcąca szkoła stopnia podstawowego. Zajęcia, tak jak wcześniej, odbywały się w wynajętych domach, a nauczyciele w ciągu dnia przemieszczali się pomiędzy nimi.

dom6dom8dom7
Budynki dawnej szkoły

Ważna zmiana nastąpiła w roku 1984, kiedy to na użytek szkoły wynajęto nowo zbudowany, piętrowy budynek państwa Kobusów, a w rok później podjęta została decyzja o budowie obecnego budynku szkoły, który został oddany do użytku w roku 1995.

Wraz z reformą szkolnictwa w 1999 roku utworzono w Warmiaku Szkołę Podstawową oraz Oddział Gimnazjalny, który pod koniec 2003 roku przekształcony został w Publiczne Gimnazjum w Warmiaku zarządzane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego z oddziałem w Ostrołęce.

W szkole jest dziewięć sal lekcyjnych, w tym nowoczesna, stale doposażana pracownia informatyczna z czternastoma stanowiskami dla uczniów połączonymi w sieć, serwerem, stanowiskiem dla nauczyciela; skanerem, drukarką i projektorem multimedialnym oraz sala projekcyjna wyposażona w wysokiej jakości projektor, komputer przenośny i nowy nabytek szkoły ? tablicę interaktywną. Posiadamy również bibliotekę szkolną, świetlicę oraz mini salę gimnastyczną.

szkolamin
Budynek obecnej szkoły

W 2010 r. dokonano termomodernizacji budynku szkoły, co całkowicie odmieniło jego oblicze. Z zimnego, nieotynkowanego, straszącego szarzyzną gmachu, stał się miejscem, ciepłym, przyjemnym oraz zdobiącym nasz piękny kurpiowski krajobraz.

Po więcej zdjęć zapraszamy do Galerii